Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สู้อายุ คนพิการ ของ... (14 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการง... (01 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคลทั่วไปแต่งตั้งเ... (19 ส.ค. 2563)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (10 ก.ค. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563 (01 มิ.ย. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563 (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (17 เม.ย. 2563)
ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนัก... (31 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเ... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่ง... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพน... (17 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขื่องในและงานประเพณี (30 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการกา... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (16 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง แบบแสดงความพึงพอใจ (13 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง สถิติผู้มาใช้บริการ (13 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้... (13 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง แผนการสร้างวินัยคณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจร... (08 ม.ค. 2563)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๒ (02 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสาม... (10 ส.ค. 2563)  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเ... (17 ก.ค. 2563)  

โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ... (03 ก.พ. 2563)  

โครงการพิธีทำบุญตักบาตร เ... (03 ม.ค. 2563)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกร... (11 พ.ย. 2562)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบ... (20 ก.ย. 2560)

การจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน... (11 พ.ค. 2559)

การจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน... (11 พ.ค. 2559)

Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่... (17 ส.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ 2558 (17 ส.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ 2558 (17 ส.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ 2558 (17 ส.ค. 2558)

ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่อ... (09 ก.ค. 2557)

เทศบาลตำบลเขื่องใน ร่วมกั... (07 ก.ค. 2557)

จ่ายเบี้ยยังชีพ (03 ก.ค. 2557)

บุญบั้งไฟบ้านเขื่องใน 255... (03 ก.ค. 2557)

การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (03 ก.ค. 2557)

บุญผะเหวด 2557 (03 ก.ค. 2557)

งานฉลองสมณศักดิ์ "พระครูอ... (03 ก.ค. 2557)

แจกเบี้ยยังชีพ (03 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะ... (01 มิ.ย. 3106)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต... (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (U-DICTH)ด้วยวิธีประ... (08 ก.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (U-DICTH) (19 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบ พร้อมระบบสูบน้ำ... (05 ส.ค. 2563)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (23 ก.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้... (15 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คส... (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย... (16 ธ.ค. 2562)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวทางโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางเข้... (16 ธ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวาง... (16 ธ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส... (16 ธ.ค. 2562)
แผนการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ 2563 (01 ต.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือน กันยายน 2560 (09 ต.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (01 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 เดือน กัน... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายกลุ่มศาลากลางบ้านเขื่... (14 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือน สิงหาคม 2560 (11 ก.ย. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4539-1058  แฟกซ์ : 0-4539-1058 ต่อ 18  สายด่วน 089-0341982  (ปลัดเทศบาล) 
E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th