Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2560)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลทั่วไปแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (30 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขื่องใน (25 ส.ค. 2560)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (04 ส.ค. 2560)
ประกาศวันเวลาสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้วศู... (05 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการซ่อมแซมสร้างผิวทางโดยการปูแอส... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านนายสุ... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ภายใ... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตเท... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล... (17 พ.ค. 2559)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ... (17 พ.ค. 2559)
การปรับปรุงการดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (17 พ.ค. 2559)
ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (17 พ.ค. 2559)
ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (17 พ.ค. 2559)
ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (17 พ.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน (10 พ.ค. 2559)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรับชั่น-แลมตราฐานะความโปร่งใส (10 พ.ค. 2559)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ (10 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประกาศเจตนาจำนงสุจริตใ... (20 ก.ย. 2560)  

การจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน... (11 พ.ค. 2559)  

การจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน... (11 พ.ค. 2559)  

Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่... (17 ส.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ 2558 (17 ส.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ 2558 (17 ส.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ 2558 (17 ส.ค. 2558)

ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่อ... (09 ก.ค. 2557)

เทศบาลตำบลเขื่องใน ร่วมกั... (07 ก.ค. 2557)

จ่ายเบี้ยยังชีพ (03 ก.ค. 2557)

บุญบั้งไฟบ้านเขื่องใน 255... (03 ก.ค. 2557)

การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (03 ก.ค. 2557)

บุญผะเหวด 2557 (03 ก.ค. 2557)

งานฉลองสมณศักดิ์ "พระครูอ... (03 ก.ค. 2557)

แจกเบี้ยยังชีพ (03 ก.ค. 2557)

งานกีฬา เขื่องในเกมส์ (02 ก.ค. 2557)

จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำ... (02 ก.ค. 2557)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ... (25 มิ.ย. 2555)

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (18 มิ.ย. 2555)

ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควั... (05 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่องใน อ... (19 ธ.ค. 2559)  
ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่องใน อ... (19 ธ.ค. 2559)  
เปิดประมูลราคาเช่าห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลเขื่องใน (01 ก.ค. 2559)  
เปิดประมูลราคาเช่าห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลเขื่องใน (01 ก.ค. 2559)
ราคากลางงานสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก... (11 เม.ย. 2559)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขื่... (11 เม.ย. 2559)
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขื่องใน... (11 เม.ย. 2559)
สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเขื่องกลาง (14 ส.ค. 2558)
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ภายในตลาดสด หมู่ที่ 4 (18 มิ.ย. 2558)
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหน้าบ้านนายสุกใส บุญอุทัย หมู่ที่ 3 (18 มิ.ย. 2558)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อสอน หมู่ที่ 5 (18 มิ.ย. 2558)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขื่องใน - ห้วยเรือ หมู่ที่ 1... (18 มิ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการก่อสร... (18 มิ.ย. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างสร้างผิวทางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค... (01 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างสร้างผิวทางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างรางระบาย... (01 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขื่... (11 เม.ย. 2558)
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายในเขตเทศบาล (06 มี.ค. 2558)
ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายในเขตเทศบาล (06 มี.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


Responsive image