Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (09 ม.ค. 2561)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลทั่วไปแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (01 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขื่องใน (28 พ.ย. 2560)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลทั่วไปแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (30 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขื่องใน (25 ส.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (04 ส.ค. 2560)
ประกาศวันเวลาสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้วศู... (05 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการซ่อมแซมสร้างผิวทางโดยการปูแอส... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านนายสุ... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ภายใ... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตเท... (17 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล... (17 พ.ค. 2559)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ... (17 พ.ค. 2559)
การปรับปรุงการดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (17 พ.ค. 2559)
ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (17 พ.ค. 2559)
ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (17 พ.ค. 2559)
ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (17 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบ... (20 ก.ย. 2560)  

การจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน... (11 พ.ค. 2559)  

การจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน... (11 พ.ค. 2559)  

Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่... (17 ส.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ 2558 (17 ส.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ 2558 (17 ส.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ 2558 (17 ส.ค. 2558)

ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่อ... (09 ก.ค. 2557)

เทศบาลตำบลเขื่องใน ร่วมกั... (07 ก.ค. 2557)

จ่ายเบี้ยยังชีพ (03 ก.ค. 2557)

บุญบั้งไฟบ้านเขื่องใน 255... (03 ก.ค. 2557)

การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (03 ก.ค. 2557)

บุญผะเหวด 2557 (03 ก.ค. 2557)

งานฉลองสมณศักดิ์ "พระครูอ... (03 ก.ค. 2557)

แจกเบี้ยยังชีพ (03 ก.ค. 2557)

งานกีฬา เขื่องในเกมส์ (02 ก.ค. 2557)

จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำ... (02 ก.ค. 2557)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ... (25 มิ.ย. 2555)

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (18 มิ.ย. 2555)

ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควั... (05 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือน กันยายน 2560 (09 ต.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือน สิงหาคม 2560 (11 ก.ย. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือน กรกฎาคม 2560 (09 ส.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (16 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือน พฤษภาคม 2560 (06 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือน เมษายน 2560 (08 พ.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพข... (21 เม.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือน มีนาคม 2560 (04 เม.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 4 (17 มี.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อผ้าม่าน (13 มี.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่องใน อ... (19 ธ.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่องใน อ... (19 ธ.ค. 2559)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมประตูเฉลิมพระเกียรติ (21 พ.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือน ธันวาคม 2559 (07 พ.ย. 2559)
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (10 ต.ค. 2559)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10 ต.ค. 2559)
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (09 ต.ค. 2559)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวง (13 ก.ย. 2559)
เปิดประมูลราคาเช่าห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลเขื่องใน (01 ก.ค. 2559)
เปิดประมูลราคาเช่าห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลเขื่องใน (01 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4539-1058  แฟกซ์ : 0-4539-1058 ต่อ 18  E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th