:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค ปัจจัยหรือสิ่งของเครื่องใช้

27 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลเขื่องใน และผู้นำชุมชน ม.๔
ขอเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคปัจจัย หรือ สิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร ตามจิตศรัทธา
ให้กับผู้ประสบอัคคัภัย (ไฟไหม้ บ้านเลขที่ ๔๗๗ ม.๔)
ได้ที่ ศาลา ๘ เหลี่ยม ตลาดสดเทศบาล และสำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร