:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: ประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต

10 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลเขื่องใน  นำโดย  นายไพฑูรย์  จิตทวี   พร้อมด้วย  คณะบริหาร  สมาชิกสภา
ข้าราชการ   พนักงาน  และ  ลูกจ้างเทศบาลตำบลเขื่องใน  ร่วมประกาศ เจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร