:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลเขื่องใน

15 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

ตำบลเขื่องใน  นำโดย  นายไพฑูรย์ จิตทวี  นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน
คณะบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล
ร่วมมอบ ของใช้ส่วนตัว  ให้กับ  ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลเขื่องใน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร