:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: ประชุม ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗

20 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

ตำบลเขื่องใน นำโดย นายไพฑูรย์ จิตทวี  นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ
และประชาชน  เข้่าร่วม  ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    ป๊   พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร