:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลเขื่องใน นำโดย นายไพฑูรย์  จิตทวี  นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน   พร้อมด้วย
คณะบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   ปลัดเทศบาล และพนักงาน ลูกจ้าง  ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน พระราชทานธงชาติไทย   ๒๘  กันยายน  

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร