:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ผู้ปฏิบัติจากประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

7 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_42_2022_9_24_825679.pdf