:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่ว่าง

14 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_44_2022_9_24_839097.pdf