:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานครู พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

17 ก.ค. 2563

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_45_2022_9_24_845804.pdf