:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลทั่วไปแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

19 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_50_11_56_500.pdf