:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขื่องใน

19 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_62_11_54_982.pdf