:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: ประกาศ เทศบาลตำบลเขื่องใน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

22 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

..........................

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_63_26_10_957.pdf