:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: โครงการปลูกป่าบริเวณสวนสาธารณะตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ แผ่นดิน”สืบสาน 100 ล้านต้น เทศบาลตำบลเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_66_28_26_844.pdf