:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_67_29_49_722.pdf