:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน ร่วมลงนามถวายพระพร

28 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ
28 กรกฎาคม 2566
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บรหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลเขื่องใน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร