:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน
หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4542-9635
สายด่วนนายกเทศมนตรีตำลเขื่องใน : 081-8776112
สายด่วนปลัดเทศบาลตำลเขื่องใน : 089-0341982
E-mail : saraban@khuangnai.go.th
Website : www.khuangnai.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลเขื่องใน

 

แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น