:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายถวัลย์ บุญประพาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายทศพล นิติอมรบดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววิไลวรรณ เจริญวัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญเตียง บุญไชย
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมบัติ ธรรมสัตย์
คนงาน (พนักงานขับเครื่องกลเบา)
นายคำภา มุธุสิทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายศักดิ์อนันต์ พิมพ์ทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชา บุญประภาร
คนงานประจำรถขยะ(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถดับเพลิง)
นายมงคล บุญครั่ง
คนงาน
นายสัมพันธ์ สาธุภาค
คนงาน
นายลภน พงษ์ภาคิน
คนงาน
นายปรีชา บุญสู่
คนงาน
นายพิเชษดิ์ ดวงแก้ว
คนงาน
นายเลื่อน มุ่งหมาย
คนงาน
นางสาววิจิตรา สมบัติ
คนงาน