Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป(Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุิทย์ ครอยุทธ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน
Responsive image
Responsive image
นายแก้วมณี พิมพิลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน
Responsive image
Responsive image
นายณัฐนันท์ อึ้งชยากร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
Responsive image
นายประมวล มุ่งหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
Responsive image
Responsive image
นายสุวิทย์ ครองยุทธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
Responsive image
นายรัตนชัย เชื้อแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
Responsive image
นายแก้วมณี พิมพิลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
Responsive image
นางบุษบา พิมพ์บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
Responsive image
Responsive image
นางสาวดอกไม้ ทองประสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4539-1058  แฟกซ์ : 0-4539-1058 ต่อ 18  E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th