Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายวชิรภัทร ศอกกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
Responsive image
Responsive image
นายยศธพล สมศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Responsive image
นายอดุลย์เวช กางการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Responsive image
นายวีรศักดิ์ ประกอบแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นางสาวเสาวนีย์ โภคสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายถาวร มุธุสิทธิ์
คนงาน
Responsive image
นายประสงค์ บุญเอื้อ
คนงาน
Responsive image
นายณรงค์กร แววศรี
คนงาน
Responsive image
นายสมปอง นาคำมูล
คนงาน
Responsive image
นายสงพงษ์ สังกะเพศ
คนงาน
Responsive image
นายศักดา ทองเพิ่ม
คนงาน
Responsive image
นายศักดิ์อนันต์ สังกะเพศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
Responsive image
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9635   สายด่วน 089-0341982  (ปลัดเทศบาล) 
E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th